, , , , , , , " ". , .

, , , , , . , .

, , . , .

, , , , , .

, , , , .

, , .

:
. , .
, . .
" " , , , , .

:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. , .

:
, , .

:
1. :
, .
2. :
, . , .
3. :
, ... , ... .

:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .

:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. , .
http://saaid.net/Anshatah/dole/69.htm