-
" " ֡ 23 .
ɡ .
.
ɡ .
.
.
http://www.alriyadh.com/1069954