ʡ ߡ : " ". , ɡ ! " " ڡ - - . . ɡ ǡ 2014 11.7 21 ء ! ѡ ɡ . ڡ " ". ϡ . ʡ ɡ ɡ ɡ ɡ .

http://www.aleqt.com/2015/07/02/article_970195.html