ɔɡ 2014-2015 ɡ ɡ . . 54 159 .
ɡ ʡ .
. ɡ .

ɡ ڔ.
54 24 ɡ 78 159 ɡ .
ʡ ɡ 8 ɡ ɡ ǡ ɡ 90 . .
ɡ ɡ ǡ . ա .
ɡ ʡ .

ǡ ǡ ɡ .