.. ɻ


-
ߡ ǡ ǡ ǡ 17.5٪ 1300-1600 / 280 280 / / . ɡ ϡ ɡ ߿! ɡ ɿ! ߡ .
.

ߡ . ɡ ǡ . ߡ 60٪ 85٪ . ޡ ɡ . ɡ ɡ ǡ ɡ .