..
:
" ɡ ".
ɡ . ֡ ȡ ȡ . ɡ ӡ
. ﻟﻤﺨ . ﻟﻤﺨɡ ֡ . :
١- .
٢-
.
٣- ﻟﻤﺠ .
٤- .
٥-
.
٦- .
٧- .
٨- .
.
٩- ﻟﻤﺠ .
١٠ - .