Dashrath Manjhi .
(70 ) .
.
.
22 ( 1960 1982) .
110 ѡ 9 ѡ 7 ѡ 7 70 Ǻ .

22 3 ѡ .