( - )
14 ( 28 3 13 -17/11/2012 ) .
14 . 1922 .
ɡ ɡ ɡ .
.
.
֡ . .
( ... ... ) " " " " .
( ) ! ( ... ... ! ) .
.

[IMG][/IMG]